MD MONIRUL ISLAM

UNITED GROUP PRIVATE LIMITED : 2008 – 2011
EXECUTIVE, MARKETING

BOISHAKHI TELEVISION : 2005 – 2007
SR. EXECUTIVE, SALES MARKETING

RTV : 2007-2009
DEPUTY MANAGER, SALES MARKETING

EKUSHEY TV : 2009 – 2012
AGM, SALES MARKETING

GAZI TV : 2012 – 2016
DGM, SALES MARKETING

JAMUNA TV : 2016 – 2019
GENERAL MANAGER, SALES MARKETING

ATN BANGLA, MEDIA COMMUNICATION LTD : 2019 – 2022
CHIEF MARKETING OFFICER (CMO)